Emily

En ångare som döptes namnet Emily byggdes av en firma i England och blev färdig år 1878. Hon såldes därefter till ett rederi som var hemmahörande i Helsingborg år 1891. Fartyget behöll samma namn under hela sin tid även om hon bytte ägare ett par gånger under sina resor på haven.  

I slutet av november eller i början av december år 1906 begav hon sig av från England med lasten fylld av stenkol och var på väg till Norrköping för att lastas av. Tyvärr kom hon inte dit…För någon gång mellan den femte och den sjätte december befann hon sig utanför Hävringe och befälhavaren tog ut en enslinje mellan två punkter och motorn varvades upp för att gå för full maskin. Det var inget trevligt väder att vara ute på sjön, då det var stormbyar på havet och en kraftig nordostlig vind blåste med stor kraft på fartyget. Förutom den hårda blåsten låg en riktig snötjocka över området där hon tog sig fram i vågorna. Ingen lots fanns ombord på Emily i det hårda vädret och fartyget kom så pass ur kurs att hon istället för att klara sig igenom alla faror som lurar därute smällde på med full kraft på grundet Stenen och sjönk ner till botten där hon vilar än idag 125 år senare.

Vrakresterna från henne ligger numer i branten på sydsidan av det ovan nämnda grundet. Huvuddelen av vrakresterna ligger mellan 22 - 34 m djup och det finns fortfarande saker att titta på från fartyget där det ligger om du följer med oss i DK Aquatic någon gång. Välkommen!