Våra priser

Summan betalas i samband med utfärd eller överenskommelse.

För medlemmar

 • Luftkort 250:- (fri luft i ett år)
 • Enstaka luftfyllning 30:- (medlem)
 • Nitrox 32% 50:- (medlem och luftkort)
 • Syrgas (10 öre/l för medlem)
 • Båtkort 1200:- exkl. bränsle (fria utfärder med båt i ett år)
 • Enstaka båtutfärd 250:- exkl. bränsle (medlem)

Utrustning för  medlemmar

 • Regulator 50:-
 • BCD 50:-
 • Fylld flaska 50 :-
 • Dräkt 50:-
 • Övrigt 50 :-

Icke medlemmar

 • Luftfyllning 70:- (50:- i samband med övernattning)
 • Nitrox 32% 100:-
 • Syrgas 15 öre/l
 • Båtutfärd 400:- exkl. bränsle
 • Övernattning i klubbhuset 150:-/natt

Utrustning för icke medlemmar

 • Regulator 100:-
 • BCD 100:-
 • Fylld flaska 100:-
 • Dräkt 100:-
 • Övrigt 50:-